Doğalgaz Sızdırmazlık Testi Bursa

Buradasınız:
Doğalgaz Sızdırmazlık Testi

Doğalgaz Sızdırmazlık Testi

Doğalgaz Sızdırmazlık Testi bina doğal gaz iç tesisatına mukavemet testi uygulandıktan sonra kaynaklı döşenen bina bağlantı hattına ve daire içi tesisatına sızdırmazlık testi yapılır.

Açıklamalar

Doğalgaz Sızdırmazlık Raporu

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi”nin imzalanmasından sonra, sözleşmenin bir nüshasının yetkili dönüşüm firmasına verilmesi gerekmektedir. Yetkili Dönüşüm Firması abone adına tesisat kontrolü ve gaz açma işlemi için “Tesisat Kontrol Randevusu” alacaktır.

Doğalgaz kullanıcısının verilen randevu günü ve saatinde binasında veya dairesinde bulunması gerekmektedir.

Gaz firması Yetkilisi randevu gün ve saatinde binaya veya daireye gelerek tesisatın, onaya sunulan proje ile uygunluğunu kontrol edecek ve sızdırmazlık testlerini yapacaktır.

Tesisatın doğal gaz kullanımına uygun bulunması halinde Yetkili “Doğalgaz Uygunluk Belgesi”ni aboneye teslim edecek ve doğal gazı kullanıma açacaktır

Bina Bağlantı Hattının Test Edilmesi - Mukavemet Testi ve Sızdırmazlık Testi

Binaya yeni döşenen bina bağlantı hattına mukavemet testi uygulandıktan sonra sızdırmazlık testine tabi tutulur.

Mukavemet testinden sonra tüm cihazlar bağlı ve vanalar açık konumda iken tesisatın sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

Sızdırmazlık testi; işletme basıncı 21 mbar olan kısımlarda minimum 80 mbar, işletme basıncı 21 mbar’dan yüksek olan kısımlarda ise işletme basıncının 300 mbar fazlası basınçla yapılmalıdır. Bu basınç altında sıcaklık dengelenmesi için 10 dakika beklendikten sonra tesisatta 10 dakika süre ile U manometre kullanılarak sızdırmazlık testi yapılır. Test işlemi tesisata pompayla basılan hava ile yapılır. Bu test esnasında manometrede basınç düşmesi olmamalıdır.

Yapılan bu testin haricinde şebeke bağlantı yeri, şebeke basıncı altında anti korozif sabun köpüğü veya sulu çözeltiyle sızdırmazlık deneyine tabi tutulur. Bu kontrolde hiçbir köpük kabarcığı görülmediğinde bağlantının kaçırmadığı kabul edilir. 

İç Tesisatın Test Edilmesi

 Bu test vanalar kapatılmadan, borular boyanmadan, sarılmadan veya kanal içinde ise kanal kapakları kapanmadan tesisatı yapan kişi/kişiler tarafından yapılır. Bu test servis kutusu çıkışından cihazlara kadar; cihazlar, varsa regülatörler, ayar ve kontrol elemanları, sayaçlar dahil tüm boru tesisatına uygulanır.

Hava ile Yapılan Sızdırmazlık Testi

Yeni döşenen veya onarım sonrası devre dışı bırakılan boruların yeniden işletmeye alınmasında uygulanır. Bu test, iç tesisatın testine benzer şekilde yapılır.

Sızdırmazlık testi aşağıdaki şekilde uygulanır:

Sayaç çıkışındaki test nipeli hariç bütün çıkışlar kapatılır.

Test nipeline manometreye takılan hortum takılır.

Tesisata nefesle veya tesisatın büyüklüğüne göre pompa ile hava basılır.

Basınç (şebeke basıncı + 50 mbar) olacak ve 80 değerinden aşağı olmayacaktır.

Basınç istenen değere ulaşınca 10 dakika süre ile ısıl dengelenme için beklenir.

Isıl dengelenme sonrası üstte kalan su seviyesi hizasına manometre üzerinde bir çizgi çekilerek su seviyesi işaretlenir.

Bunu takip eden 10 dakika içinde basınçta düşme (Su seviyesinde çizgi altına düşme) meydana gelmezse test olumludur.

Test sonrasında manometre sökülerek test nipelinden yada bir kör tapadan hava boşaltılır.

Gaz ile Yapılan Son Sızdırmazlık Testi

Normal işletme basıncı altında sayaçlar, regülatörler ve cihazların bağlantılarında sızma olmamalıdır. Bu sızdırmazlık kontrolü doğal gazın kendisi ile yapılır ve kontrol için sabun köpüğü kullanılır. Bu test yine yapımcı tarafından uygulanır. Bu testin farkı, gaz dağıtım şirketinin gaz beslemesini kontrol etmesidir. Proje mühendisi, yapımcı ve gaz dağıtım şirketi elemanı testte hazır bulunur. Aslında bu test, tesisata gaz verilmesinin bir parçasıdır. Sızdırmazlık testi yapıldıktan sonra tesisata gaz vermek için en son yapılan bağlantı noktalarına sabun köpüğü ile sızdırmazlık kontrolü yapılır. Kaçak olan noktalarda kabarcıklar oluşur. Kaçak varsa yeri saptanır. Gaz vanası kapatılarak emniyet sağlanır ve gerekli tamirat yapılır.

Tesisattaki Havanın Boşaltılması

Tesisatın testi tamamlandıktan sonra borular içindeki basınçlı hava en üst noktadan tapa açılmak suretiyle boşaltılmalıdır. Test sonucu olumlu ise bu bölüme gaz verilir. Test sırasında tesisata giren hava, sayaca en uzak noktada bulunan cihaz vanası açılarak dışarı atılır. Açılan tapadan tamamen gaz gelene kadar boşaltma işlemi devam eder. Bu işlemin yapıldığıbölmeler iyice havalandırılmalı, işlem esnasında açık alev bulundurulmamalı, sigara içilmemelidir.

Tesisattaki Gazın Boşaltılması

Tesisattaki gazın boşaltılabilmesi için öncelikle boru hattı, ilgili kapatma tertibatı ile kapatılmalı ve kontrolsüz açılmasına karşı emniyete alınmalıdır. Gaz çıkışı olan veya gaz çıkışıolabilecek yerlerde havalandırma ile gazın tehlikesiz çıkışı sağlanmalıdır. En büyük çaplı borunun ucunda bulunan kör tapayı sökerek veya tesisatın en üst noktasında bulunan tahliye vanasının ucuna hortum bağlanarak hortumun açık ucu dışarıya verilmeli, bu şekilde tesisatın içerisindeki gaz boşaltılmalıdır.

Bu işlem süresince bu yerlerde açık alev, ateş bulundurulmamalı, sigara içilmemeli, elektrik cihazlar>BURSAGAZ tarafından onaylanmış projeye müteakiben yapılmış olan tesisatların, sızdırmazlık testleri şu şekilde yapılmalıdır. İşletme basıncının 300 mbar’ın altında olduğu durumlarda sadece 1. sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. 1. sızdırmazlık testinde, ilk gaz açma işlemi yapılacak olan tesisatlarda test basıncı, işletme basıncının en az 50 mbar üzerinde olmalıdır. Bu basınç altında sıcaklık dengelenmesi için 10 dakika beklendikten sonra, tesisatta 10 dakika süre ile U manometre kullanılarak tüm branşman ve cihaz vanaları açık konumda iken test işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu test esnasında manometrede basınç düşmesi olmamalıdır. İşletme basıncının 300 mbarg olduğu durumlarda test işlemi; önce 2. sızdırmazlık testi daha sonra 1. sızdırmazlık testi olmak üzere iki aşamada yapılmalıdır. 2. sızdırmazlık testinde test basıncı, işletme basıncının 1,5 katı olmak üzere 15 dakikası dengelenme süresi, 30 dakikası test süresi olarak toplam 45 dakika boyunca uygulanmalıdır.

Test ekipmanı olarak 0,1 bar hassasiyetli metalik manometre kullanılmalı ve test süresince basınç düşmesi olmamalıdır. 2. sızdırmazlık testini müteakiben 1.sızdırmazlık testiuygulanmalıdır. 1. sızdırmazlık testinde test basıncı en az 71 mbar olmalıdır. >Mevcut gaz kullanılan tesisatlarda cihaz ilavesi, cihaz iptali, güzergah değişikliği vb. tadilat gerektiren durumlarda testler işletme basıncının 1,5 katı basınçta tekrar yapılır. Boru ve bağlantı elemanlarındaki bozuklukların kaynakla tamiratı yönüne gidilmemeli bunlar yenileriyle değiştirilmelidir. Tesisatın işletmeye alınmasından sonra tesisattaki kalan hava, sayaca en uzak noktada bulunan cihaz vanası açılarak dışarı atılır. Bu işlemin yapıldığı bölmeler iyice havalandırılmalı ve bu işlem süresince bu yerlerde açık alev, ateş bulundurulmamalı, sigara içilmemeli, elektrikli cihazlar ve kapı zilleri çalıştırılmamalıdır. Cihazlar yetkili servisleri tarafından devreye alınmalı, matbu olarak basılmış cihaz işletme ve kullanım talimatnamesi yetkili servis tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılarak aboneye teslim edilmelidir.

Bizden Haberler
25 MART 2016

Doğalgaz projesi işlemlerini yaptırırken dikkat edin!

Doğalgaz tesisatı, Doğalgaz projesi işlemlerinizi mutlaka yetkili firmalara yaptırınız ! Firmamız Bursagaz' dan sertifikalıdır Bursagaz yetki numaramız 2000932'dir...
[..]

Bizden Haberler
25 MART 2016

Doğalgaz tesisatı fiyatlarımızı öğrenmeden karar vermeyin!

Yetkili güvenilir bir firma olarak deneyimli ve uzman kadro ile doğalgaz tesisatınızı profesyonel bir şekilde yapmaktayız. Bursa içi doğalgaz tesisatı, proje ve gaz açma hizmetimiz vardır.
[..]